• 020.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • legeplads 2.jpg
 • 027.jpg
 • legeplads 3.jpg
 • 028.jpg
 • 035.jpg
 • 016.jpg
 • 033.jpg
 • 018.jpg
 • 034.jpg
 • fodbold.jpg
 • 032.jpg
 • 031.jpg
 • 026.jpg
 • sne.jpg
 • 015.jpg
 • Legeplads.jpg
 • 025.jpg

Visitation

Visitation af et barn sker direkte fra kommune ved fremsendelse af sagsakter, § 50 undersøgelse, psykologisk undersøgelse, skole udtalelser, samt andre relevante oplysninger.
Vi stiller os naturligvis til rådighed for telefoniske forespørgsler vedrørende forhold på Nebs Møllegård, eller for telefonisk drøftelse af konkrete sager til eventuel visitation.
Henvendelse til ledende socialrådgiver Finn Brodersen tlf. 57 62 86 01 

Efter modtagelse af sagsakter, holdes internt visitationsmøde, hvor det vurderes ud fra de samlede foreliggende oplysninger, hvorvidt barnet kan profiterer af behandlingen på Nebs Møllegård.  

Tilbagemelding meddeles umiddelbart efter ved kontakt til henvisende kommune. 

Anbringende myndighed og afd. socialrådgiver aftaler indskrivningsforløb. 

Det er muligt at aftale besøg inden henvisning.  

I tilfælde, hvor Nebs Møllegård ikke vurderes at være en hensigtsmæssig anbringelse for barnet, gives en kort begrundelse, og så vidt muligt peges på forslag til andre foranstaltninger. 

Barnet bliver psykologisk undersøgt i behandlingsforløbet med henblik på behandlingsplanlægning, og revurderes i forhold til barnets udvikling.