• 032.jpg
 • Legeplads.jpg
 • 031.jpg
 • 025.jpg
 • 029.jpg
 • legeplads 2.jpg
 • 026.jpg
 • 033.jpg
 • 020.jpg
 • fodbold.jpg
 • 015.jpg
 • legeplads 3.jpg
 • 035.jpg
 • 016.jpg
 • sne.jpg
 • 030.jpg
 • 034.jpg
 • 018.jpg
 • 028.jpg
 • 027.jpg

Samarbejde med forældre

Det tilsigtes et tæt og kontinuerligt samarbejde med barnets forældre og netværk, dels ved telefonkontakt og ved samtaler på Nebs Møllegård eller ved hjemmebesøg.
Samarbejde med forældre og netværk vægtes højt, da det er erfaringen, at et velfungerende samarbejde er af stor betydning for barnets mulighed for at udvikle sig.

Samvær
De overordnede aftaler om barnets samvær aftales med anbringende myndighed, aftalerne tilrettelægges i samarbejde mellem forældre og socialrådgiver.
Der er på Nebs Møllegård mulighed for samvær med barnet, idet der er 2 Samværshuse, 110 og 112, begge er beliggende på Institutionens område.

Forældremøder/forældrerådsmøder
Der holdes forældremøde 2 gange årligt, hvor forældrerådsmødet holdes først.
Forældrerådsmødet ledes at forstander Toni Rytter.
Forældremødet foregår ved at børnene kommer og spiser sammen med deres forældre, herefter holdes oplæg om relevante temaer, herefter debat enten hus vis ellers i fælles plenum.

Skole/hjem samtaler
Afholdes engang årligt, hvor forældre og barn mødes med barnets lærere med henblik på orientering om barnets skolegang og faglige udvikling

Sociale arrangementer
Der inviteres til 2 årlige arrangementer, sommerfest og juleklip. Derudover er der forskellige arrangementer som video aften og lignende.