• 033.jpg
 • 015.jpg
 • 026.jpg
 • 034.jpg
 • Legeplads.jpg
 • legeplads 3.jpg
 • 025.jpg
 • legeplads 2.jpg
 • 031.jpg
 • 028.jpg
 • 018.jpg
 • 020.jpg
 • sne.jpg
 • 027.jpg
 • 016.jpg
 • 032.jpg
 • 030.jpg
 • 035.jpg
 • fodbold.jpg
 • 029.jpg

Miljøterapeutisk praksis på Nebs Møllegård

Når et barn anbringes på en behandlingsinstitution frem for f.eks. et opholdssted er det fordi, barnet af en kommune er vurderet til at have så omfattende personlighedsmæssige vanskeligheder, at det har brug for et helt specielt miljø (et behandlingsmiljø) for at kunne udvikle sig. Det er i de tilfælde, hvor barnets personlighedsudvikling er så afvigende, at barnet har brug for at blive mødt på en anderledes måde end andre børn for at udvikle sig. Det er den måde børnene hver især mødes på i behandlingsmiljøet, der udgør den miljøterapeutiske praksis. Et miljøterapeutisk behandlingssted er på mange måder et markant anderledes miljø end de fleste andre steder. Dette netop fordi de børn, som er her, har helt specielle behov. Man må her skelne mellem de behov og ønsker barnet umiddelbart udtrykker og tilkendegiver, og de behov for personlighedsmæssig udvikling, som vi vurderer, at de har, og som er nødvendige at tilgodese for at de senere vil kunne leve deres liv på normal vis.

Vi arbejder med to akser; struktur og relation. Da børnenes personlighedsudvikling er skadet, har de store vanskeligheder med indre styring, og de handler ofte meget impulsivt. Når vi arbejder med en dagsstruktur for børnene som er den samme dag efter dag, er det for at kompensere for den manglende indre styring, som børnene ikke har udviklet på normal vis. Strukturen er en forudsætning for at kunne arbejde med relationer, for uden strukturen bliver personligheden hos børnene endnu mere diffus og det bliver umuligt at arbejde med at opbygge den. Vi er opmærksomme på, at man kan undre sig over de tilsyneladende restriktive forhold børnene lever under. Herunder at dagsstrukturen i hovedtræk er den samme hver dag, således at man f.eks. ser børnetime hver dag, indtil andet er besluttet, og at man sidder ved bordet i 30 minutter hver aften, også selvom man ikke bryder sig om maden. Det er dog helt afgørende for vores målgruppe af børn, at de oplever at kunne regne med og kunne forudsige dagen i dag og i morgen. Det giver dem mulighed for at koncentrere sig om andet, nemlig at lære sig selv at kende gennem udviklende relationer til troværdige voksne.

Det er ikke altid let at være på et behandlingshjem. Børnene er tidligt skadet, hvilket betyder, at deres selv og personlighed er svagt udviklet, og det er en meget stor opgave for dem at udvikle sig. Dette er dog en nødvendighed, hvis børnene i fremtiden skal opnå at kunne fungere normalt i sociale sammenhænge, og opnå en mindre grad af subjektiv forpinthed. Det er oftest en smertefuld proces, som børnene helt naturligt ofte vil forsøge at undgå, f.eks. ved at ønske konstant aktivitet, eller ved at ønske sig væk fra anbringelsesstedet. Afledning fra smertefulde indre tilstande gennem konstant aktivitet kan være fristende, men er ikke målet med børnenes ophold her. Vi er opmærksomme på, at det ligeledes er smertefuldt, når man som forældre ser sit barn have det meget svært. Vi forsøger imidlertid, gennem tæt forældresamarbejde, at opnå forståelse for, at det er en vanskelig og langtfra behagelig proces for børnene. En sådan forandringsproces tager lang tid, og det er derfor nødvendigt med tålmodighed, vedholdenhed og troværdighed, dag efter dag, år efter år. Kan dette accepteres, så giver man barnet mulighed for en varig, positiv forandring af personligheden, med øget livskvalitet resten af livet til følge.  

Individuel psykoterapi og psykologisk undersøgelse
Læs mere