• 028.jpg
 • legeplads 3.jpg
 • 026.jpg
 • sne.jpg
 • 016.jpg
 • fodbold.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 032.jpg
 • legeplads 2.jpg
 • 031.jpg
 • 018.jpg
 • 015.jpg
 • 030.jpg
 • Legeplads.jpg
 • 027.jpg
 • 020.jpg
 • 029.jpg
 • 035.jpg
 • 025.jpg

Målgruppe

Nebs Møllegård er oprettet efter lov om Social Service § 66, stk. 1-6.

Målgruppen er normalt begavede børn, eller potentielt normalt begavede, der ikke har udviklet indre kontinuitet, selvfølelse og alderssvarende jeg-funktioner.

Børn der er svært traumatiserede i deres første leveår, eksempelvis som følge af pludselige tab, mange skift, mangelfuld omsorg, fysiske, seksuelle og/ eller psykiske overgreb. Diagnosticeret som reaktiv tilknytningsforstyrrelse. (WHO ICD-10 F-94.1)

• Børn med alvorlige forstyrrelser i deres selvopfattelse og relationer til andre mennesker, dvs. børn med træk af adfærdsforstyrrelser og borderline / affektive forstyrrelser/ momentvise psykotiske tilstande, samt børn med træk af tidlig frustration.
• Børn med psykiatriske symptomer, f.eks. opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD).
• Symptomer der funktionelt svarer til autismespektrum forstyrrelser.

Børnenes vanskeligheder kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Op til anbringelsen kan barnets manglende trivsel vise sig ved, at barnet har vanskeligheder med at begå sig socialt og ikke er i stand til at indgå i dets daglige miljø på en hensigtsmæssig eller udviklende måde. Barnet kan være motorisk uroligt, virke ængsteligt, være udad reagerende eller selvdestruktiv eller måske snarere være tilbøjelig til at trække sig tilbage og fremstå trist og sårbart. Børn i målgruppen er gennemgående prægede af manglende tillid til andre mennesker og ofte med et forstyrret selvbillede, f.eks. selvovervurderende eller – undervurderende. Mange børn er ved anbringelsen impulsprægede og har vanskeligheder ved at overskue konsekvenserne af deres handlinger.

Behandlingshjemmet Nebs Møllegård modtager fortrinsvis børn, der på henvisningstidspunktet er 6-13 år, men indskrivning af ældre børn kan forekomme afhængigt af det enkelte barns problematik og baggrund. Erfaringsmæssigt har børnenes alder ved anbringelsen betydning for udbyttet af et behandlingsforløb, hvor tidlig anbringelse øger sandsynligheden for god behandlingseffekt.

Nebs Møllegård modtager børn fra kommuner i hele Danmark.