• 026.jpg
 • 025.jpg
 • 033.jpg
 • sne.jpg
 • 020.jpg
 • 015.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • legeplads 3.jpg
 • legeplads 2.jpg
 • 018.jpg
 • Legeplads.jpg
 • 028.jpg
 • 016.jpg
 • 030.jpg
 • 029.jpg
 • fodbold.jpg
 • 035.jpg
 • 027.jpg
 • 034.jpg

Dag- og døgnbehandling

På Nebs Møllegård tilbydes barnet miljøterapeutisk dag- og døgnbehandling ud fra en psykoanalytisk og udviklingspsykologisk orienteret forståelsesramme. Behandlingen tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov og justeres løbende i anbringelsesforløbet i takt med barnets udvikling.

Miljøterapien indebærer, at det daglige miljø på afdelingen og i skolen omkring barnet indeholder en høj grad af gennemtænkte strukturer, hvor barnets dagligdag er nøje og detaljeret tilrettelagt i planlagte tilbagevende forløb. Det tilsigtes, at strukturerne omkring er konstante og troværdige, så barnet opnår en oplevelse af, at miljøet kan holde til dets forskellige reaktioner og udspil. Strukturerne er afstemt efter det enkelte barn og gruppen af børn, og skaber kontinuitet og genkendelighed, der bidrager til at dæmpe barnets uro. Dette skaber rammerne for andre dele af miljøterapien som tilbydes.

I miljøterapien gives barnet mulighed for gennem relationerne til de voksne opnår en bedre kontakt med dets indre verden og herved udvikler sig personlighedsmæssigt. Det tilstræbes, at kontakten med barnet er afstemt i forhold til barnets udvikling og følelsesmæssige tilstande. Det er målet, at barnet gennem erfaringer i relationer med troværdige voksne kommer til at holde mere af sig selv, og at det udvikler en højere grad af tillid til andre mennesker.

I nogle tilfælde tilbydes barnet individuel psykoterapi som supplement til miljøterapien. Behandlingen af svært forstyrrede og ofte traumatiserede børn er langvarig og må forventes at løbe over flere år.

Miljøterapeutisk praksis på Nebs Møllegård
Læs mere