• 022.jpg
  • 023.jpg
  • 024.jpg

Dagligdagen

Dagen starter med at børnene bliver vækket af den voksne som har sovet på afdelingen. De fleste børn går i bad om morgenen, mens enkelte klarer dette om aftenen. Efter at børnene har været i bad og redt sengen er der fælles morgenmad for alle. Vi spiser sammen og på samme tidspunkt hver dag. Herefter følges børnene i skole af en afdelingsleder og en miljøterapeut. I skolen gives en kort beskrivelse til lærerne om hændelser eller temaer som har været vigtige for børnene, i tiden fra de forlod skolen dagen før til nu. Fra kl. 9.00 til kl. 14.15 går børnene i skole.

Kl. 14.15 Hentes børnene i skolen af de miljøterapeuter som er på afdelingen denne dag. Igen gives der en kort gennemgang af hændelser eller temaer som måtte være opstået i løbet af skoledagen. Eftermiddagen på boafdelingerne starter med en hvilestund hvor alle børn tilbydes lidt at spise og drikke hvorefter de beskæftiger sig selv på deres værelser. Hvilestunden giver børnene mulighed at kunne finde ro ovenpå en dag med faglige krav. Eftermiddagen på boafdelingerne kan være forskelligt tilrettelagt. Mandag og torsdag er der planlagt faste aktiviteter hvor alle børn fra Nebsmøllegård deltager, fodbold og rundbold. På de andre hverdage er mulighed for at man på boafdelingerne laver individuel planlægning eller planlægning i mindre grupper af børn og voksne f.eks. gokart eller tennis eller andre lege.

Aftensmaden spises også fælles. Nogle af de ældre børn deltager i forberedelsen af måltidet f.eks. ved at dække bordet.

Om aftenen er der, alt efter årstid og vejr, igen mulighed for at bruge faciliteterne på området eller at vælge beskæftigelse indendørs, alene eller sammen med andre, børn og voksne. Aftenen sluttes af med at nogle af de mindre børn får læst en fælles historie højt, mens de ældre børn har andre muligheder. Børnene går i seng på aftalte tidspunkter hver dag, og bliver støttet, alt efter behov, i det omfang det er nødvendigt for at kunne finde ro.