• 024.jpg
  • 022.jpg
  • 023.jpg

Baghuset

Forhuset og Baghuset er placeret tæt ved hinanden og næsten identiske, udvendigt og indvendigt. Der er små forskelle i indretningen og rummenes placering, men derudover rummer de samme faciliteter.

Der er tre boafdelinger på Nebsmøllegård med otte døgnpladser på hver boafdeling. Der er ikke aldersopdeling på afdelingerne dvs. at børn i alle aldre bor sammen. Hvert barn har sit eget værelse.

Der er i løbet af ugen planlagte fælles aktiviteter på tværs af boafdelingerne, f.eks. fodbold, rundbold og gokart. Endvidere er der pt. etableret en pigegruppe, og en ungdomsklub for de større børn.

Til hver boafdeling er der ansat en afdelingsleder og otte miljøterapeuter, en psykolog, en socialrådgiver, samt en husassistent og rengøringsassistent. Ydermere vil der sædvanligvis være tilknyttet en pædagogpraktikant til hver afdeling og vikarer.